Zapewniamy pełną obsługę i naprawę klimatyzacji samochodowej w Państwa pojazdach:

 • Przegląd klimatyzacjiklimatyzacja - obrazek
 • Dezynfekcja klimatyzacji
 • Sprzedaż, montaż, naprawa klimatyzacji
 • Napełnienie czynnikiem chłodniczym klimatyzacji z barwnikiem, który ma za zadanie późniejsze wykrycie nawet najmniejszej nieszczelności
 • Kontrola pracy, testy szczelności klimatyzacji
 • Diagnostyka uszkodzeń i ich naprawa
 • Sprzedaż części do klimatyzacji
 • Uszczelnienie przewodów sprężarek, wymiana łożysk, cewek
 • Naprawa przewodów klimatyzacji

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. firmy zajmujące się klimatyzacją i chłodnictwem oraz ich pracownicy mają obowiązek legitymowania się odpowiednimi certyfikatami.

Układ klimatyzacji w samochodzie

Dziś klimatyzacja jest już standardem. Klimatyzacja w aucie jest obecnie bardzo powszechna, w związku z czym jest dziedziną mechaniki stale rozwijającą się i wymagającą ciągłego szkolenia się i udoskonalania swych umiejętności. Auta są coraz bardziej nowoczesne, przez co układy klimatyzacji skomplikowane, ale to wszystko ma na celu dbanie o środowisko i człowieka w nim żyjącego.

Człowiek dla pełnego komfortu potrzebuje właściwej temperatury i odpowiedniej wilgotności powietrza, a przecież dobre samopoczucie kierowcy ma ogromny wpływ na technikę i bezpieczeństwo jazdy.

Klimatyzacja w samochodzie jest po to, by zwiększyć komfort podróży. Wiele przeprowadzonych badań udowodniło, że zakres temperatur, w których człowiek czuje się najlepiej wynosi 21-27 °C, dlatego tak bardzo potrzebna jest nam klimatyzacja. Zapewnia nam ona odpowiednią temperaturę w pojeździe zawsze i wszędzie, niezależnie od pogody.

Czemu układ ogrzewania i wentylacji jest niewystarczający?

Biorąc pod uwagę wysokie temperatury na zewnątrz, ten układ może nie być w stanie zagwarantować nam komfortu jazdy samochodem. Wpływa na to kilka czynników:

 • Gorące powietrze znajdujące się wewnątrz pojazdu może być wymienione tylko na podobnie gorące powietrze z otoczenia
 • Pomiędzy miejscem zasysania powietrza z zewnątrz, a wylotem do wewnątrz następuje podniesienie temperatury nawet o kilka stopni °C.
 • I najgorsze co, może być: otwarte szyby w aucie powodujące przeciągi, nie wspominając nawet o hałasie, czy spalinach. A co się dzieje z szyją człowieka narażoną na przeciąg, to chyba każdy kiedyś doświadczył.

Prawa fizyki a proces chłodzenia

Lód czyli woda w stałym stanie skupienia pobiera ciepło ze środków spożywczych i wobec tego środki te obniżają swoją temperaturę.

Lód ulega topnieniu i przechodzi w stan ciekły, natomiast jeśli ciepło nadal odprowadzane jest do wody, woda gotuje się i odparowuje. Stan skupienia zmienia się na gazowy..

Poprzez ochłodzenie substancja gazowa może przeobrazić się z powrotem w ciecz, a przy dalszym ochładzaniu na nowo do postaci lodu czyli stałej.

Te proste prawo ma zastosowanie do prawie wszystkich substancji.

Wymiana ciepła, podczas której substancje przechodzą przez wszystkie stany skupienia,

wykorzystywane są w układach klimatyzacyjnych i stosowane praktycznie w mechanice.

Na czym polega proces chłodzenia?

W układzie chłodniczym w pojeździe cyrkuluje czynnik chłodniczy:

 • R134a, czyli 1,1,1,2-tetrafluoroetan o GWP równym 1430,
 • HFO-1234yf, czyli 2,3,3,3-tetrafluoropropylen o GWP równym 4 używanym w nowych pojazdach wyprodukowanych po 2011r. wg DYREKTYWY 2006/40/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG),

który uczestniczy w procesach wymiany ciepła, poprzez pobieranie ciepła podczas odparowywania w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu oraz oddawanie ciepła podczas skraplania w wyższej temperaturze i przy wyższym ciśnieniu. Efektywność chłodzenia zależy od własności fizycznych czynników, tj. związki chemiczne mające wysoką lotność charakteryzują się łatwością przechodzenia ze stanu ciekłego w stan gazowy i na odwrót.

klimatyzacja - obrazek3

W typowym zakresie temperatury układu klimatyzacji wydajność chłodnicza HFO-1234yf nie odbiega o więcej niż 5% od wartości uzyskiwanych przez R134a.

Jeśli chodzi o HFO-1234yf z uwagi na niską prędkość rozprzestrzeniania się płomienia oraz na wysoki poziom energii inicjacji płomienia zaliczono tę substancję do grupy bezpieczeństwa A2L wg normy ISO 817. Wszechstronne testy wykazały, że to potencjalnie wyższe ryzyko zapalenia czynnika można zażegnać w przypadku klimatyzacji samochodowej dzięki odpowiednim środkom. Jednakże z innych badań (np. prowadzonych przez firmę Daimler-Benz) wyciągnięto wniosek o zwiększonym zagrożeniu. Wspomniana palność czynnika HFO-1234yf sprawia, że dalsze badania koncentrują się na innych rozwiązaniach technicznych, w tym właśnie na układach z CO2.

Obsługa i naprawa klimatyzacji w pojazdach – SZRON SYSTEM lubuskie
Tagi: