POMOC SERWISOWA 24h 517 656 603

Poniższa tabela przedstawia kody alarmowe agregatów chłodniczych do naczep i samochodów ciężarowych.
Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu.

STAN AGREGATU NW: (NIE WYŁĄCZA AGREGATU) ZGŁOŚ USTERKĘ POD KONIEC DNIA / X LUB NW: ZALEŻNIE OD KONFIGURACJI / X: WYŁĄCZENIE AGREGATU

KOD

OPIS

POSTĘPOWANIE

PONOWNE ZAŁĄCZENIE MIKROPROCESORA

NW

CZUJNIK WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #1 (STEROW.)

NW

CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #1 (STEROW.)

NW

CZUJNIK TEMPERATURY OTOCZENIA

NW

CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA

NW

AGR. KONTR. TEMP. POPRZEZ CZUJKĘ WĘŻOWNICY

NW

WYSOKA TEMPERATURA PAROWNIKA

X LUB NW

WYSOKIE CIŚNIENIE TŁOCZENIA

X LUB NW

AGR. KONTROLUJE TEMP. ALTERNATYWNĄ CZUJKĄ

NW

CZUJNIK LUB INNY SYGNAŁ WYŁĄCZAJĄCY

X

CZUJNIK TEMPERATURY

NW

ODSZRANIANIE ZAKOŃCZONE PRZEZ CZAS

NW

ŚWIECE ŻAROWE LUB PODGRZEWACZ POWIETRZA

X LUB NW

START RĘCZNY NIEDOKOŃCZONY

NW

BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA. BRAK OBROTÓW

X LUB NW

WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

X LUB NW

NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKA

X LUB NW

BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA

X LUB NW

BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU CHŁODZENIA

NW

BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU GRZANIA

NW

AWARIA CYKLU CHŁODZENIA

X

AWARIA CYKLU GRZANIA

X

ALTERNATOR

X LUB NW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

NW

WYSOKIE OBROTY SIŁ. KRIOGENICZNEGO (CR)

X

AUTO TEST AGREGATU PRZERWANY

NW

OBWÓD KLAPY ODSZRANIANIA

NW

KLAPA ODSZRANIANIA ZABLOKOWANA

X

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA OLEJU

X LUB NW

NISKA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

X

OBROTY SILNIKA

NW

SPRAWDŹ OBWÓD MODULACJI

NW

OBWÓD PRZEKAŻNIKA PRACY

X

SILNIK ELEKTRYCZNY

X

POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

NIEWŁAŚCIWA FAZA ELEKTRYCZNA

X

OBWÓD ZAWORU WODNEGO

NW

OBWÓD WYSOKICH OBROTÓW

X LUB NW

TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

WYMUSZONE WOLNE OBROTY SILNIKA

NW

WYMUSZONE WOLNE OBR. SILNIKA W CYKLU MODULACJI

NW

UKŁAD PALIWA

X

ZAWÓR GORĄCYCH PAR LUB OMIJAJĄCY

X LUB NW

BŁĄD PRZEPŁYWU POWIETRZA

NW

CZUJNIK PAROWNIKA TC

X

SPRAWDŹ PASKI LUB SPRZĘGŁO

X LUB NW

ZAREZERWOWANY DLA CR
NASTAWA ZEGARA

NW

OBWÓD WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO AGREGATU

X LUB NW

OBWÓD GRZANIA

X LUB NW

OBWÓD EKONOMIZERA

X LUB NW

PRZEKROCZONY CZAS TESTU

NW

WYSOKIE/NISKIE OBROTY SILNIKA

NW

NISKIE OBROTU WENTYLATORÓW PAROWNIKA

NW

WYSOKIE OBROTY WENTYLATORA PAROWNIKA

NW

NISKIE OBROTY WENTYLATORA SKRAPLACZA

NW

WYSOKIE OBROTY WENTYLATORÓW SKRAPLACZA

NW

OBWÓD WZMACNIACZA

X LUB NW

NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

X LUB NW

AMPEROMIERZ POZA ZAKRESEM KALIBRACJI

X

ZATRZYMANA PRACA SILNIKA

X LUB NW

PRZYPOMNIENIE WYKONYWANIA AUTOTESTU

NW

RÓŻNICA TEMPERATURY POZA ZAKRESEM CR

X LUB NW

NISKI POZIOM OLEJU SILNIKA

X LUB NW

OBWÓD ZAWORU LINII CIECZY

X LUB NW

USZKODZENIE WEWNĘTRZNE MIKROPROCESORA

NW

UKŁAD REMAGNETYZACJI

X LUB NW

LICZNIK MOTOGODZIN

NW

LICZNIK MOTOGODZIN NR 4 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

LICZNIK MOTOGODZIN PRZEKROCZYŁ NR 5 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

LICZNIK MOTOGODZIN NR 6 PRZEKROCZYŁ LIMIT

NW

MIKROPROCESOR PRZESZEDŁ NA NASTAWY DOMYŚLNE

NW

USZKODZENIA PAMIĘCI RAM MIKROPROCESORA

X LUB NW

USZKODZENIE MIKROPROCESORA

X LUB NW

USZKODZENIE MIKROPROCESORA TYPU S-K

X LUB NW

USZKODZENIE PAMIĘCI DATA LOGGERA

X LUB NW

PRZEŁADOWANIE PAMIĘCI DATA LOGGERA

NW

CZUJNIK TEMPERATURY SPRĘŻARKI

NW

WYSOKA TEMPERATURA SPRĘŻARKI

NW

MAKSYMALNA TEMPERATURA SPRĘŻARKI

X LUB NW

NISKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

NW

AWARYJNE WZNOWIENIE PRACY SILNIKA

NW

AGR. ZMUSZONY DO AWARYJNEGO CYKLU PRACY

NW

CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA

NW

CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA

NW

ZAREZERWOWANE DLA CR
OBWÓD ZAWORU ETV

X LUB NW

PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

X LUB NW

OBWÓD AUTO. ZAŁĄCZENIA SIL. ELEKTR.

X LUB NW

KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMP.

NW

NISKIE CIŚNIENIE SSANIA SPRĘŻARKI

X LUB NW

OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 1

X LUB NW

OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 2

X LUB NW

NISKI POZIOM PALIWA

X LUB NW

CZUJKA TEMP. POWROTU PAROWNIKA (CR)

X LUB NW

CZUJKA POZIOMU PALIWA

NW

WYSOKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ SPRĘŻARKI

X LUB NW

WENTYLATOR PODGRZEWACZA (CR)

X LUB NW

CHŁODZENIE STEROWANE CZUJ. TEMP. PAR. (CR)

X LUB NW

NISKA TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

X LUB NW

NISKI POZIOM PALIWA PODGRZEWACZA (CR)

NW

OBROTY WENTYLATORÓW PAROWNIKA

NW

OBWÓD ZAWORU CIŚNIENIOWEGO ZBIORNIKA

X LUB NW

OBWÓD ZAWORU PRZEDMUCHOWEGO

X LUB NW

OBWÓD ZAWORU CIS

X LUB NW

PRZEKROCZONY CZAS OTWARCIA DRZWI

NW

CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA

PATRZ KOD 86

OBWÓD ZAWORU LINII SSANIA

X LUB NW

AGREGAT NIEWŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANY

NW

WENTYLATORY PAROWNIKÓW TC

X LUB NW

OBWÓD PODGRZEWACZA

NW

ALARM WIELOFUNKCYJNY – AGREGAT NIE MOŻE PRACOWAĆ

X

CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIA

X LUB NW

CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA SSANIA

NW

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE DIESEL-ELEKTRYK

NW

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE ELEKTRYK-DIESEL

NW

ZAREZERWOWANY DLA CR
OBWÓD WZBUDZENIA ALTERNATORA

X LUB NW

OBWÓD ZAWORU WTRYSKU CZYNNIKA

X LUB NW

OBWÓD DIESEL-ELEKTRYK

X LUB NW

CZUJNIK DOLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

CZUJNIK WYLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA

NW

CZUJNIK POZIOMU ZBIORNIKA

X LUB NW

REGULATOR CIŚNIENIA (CR)

NW

NASTAWA TEMPERATURY NIE ZAPAMIĘTANA

NW

PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR1

NW

PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR2

NW

PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR1

NW

PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR 2

NW

PRZEGLĄD AGREGATU NR1

NW

PRZEGLĄD AGREGATU NR2

NW

ZASILANIE STEROWNIKA

NW

BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

NW

BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

NW

CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #2(wyświetl)

NW

CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #2(wyświetl)

NW