KODY ALARMOWE CARRIER VECTOR

POMOC SERWISOWA 24h 517 656 603

STAN AGREGATU NW: (NIE WYŁĄCZA AGREGATU) TYLKO ALARM / LUB NW: ZALEŻNIE OD KONFIGURACJI / X: WYŁĄCZENIE AGREGATU

Alarmy kierowcy

Stan

Alarmy kierowcy

Stan

1. NISKI POZIOM PALIWA

NW

3. NISKI POZIOM PŁYNU CHŁODZ.

NW

2. NISKI POZIOM OLEJU

NW

4. NISKI POZIOM CZYNNIKA CHŁOD.

NW

Alarmy krytyczne

Stan

Alarmy krytyczne

Stan

11. NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILN.

LUB NW

18. NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁ.

LUB NW

12. WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZ.

X LUB NW

19. STOP: NISKI POZIOM PALIWA

LUB NW

13. WYSOKIE CIŚNIENIE SPRĘŻ.

X

22. NISKIE PRZEGRZANIE SSANIA

X

14. OBWÓD ELEKTRYCZNY

X

23. NADMIERNY POBÓR PRĄDU ZMIEN.

X

15. ZBYT WYSOKIE NAP. AKUMULATORA

X

27. WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA

LUB NW

16. ZBYT NISKIE NAPIĘCIE AKUMUL.

X

28. SPRAWDŹ UKŁAD FREONOWY

LUB NW

17. WYSOKA TEMP. SPRĘŻANIA      

Alarmy uruchomienia silnika

Stan

Alarmy uruchomienia silnika

Stan

30. AGR. NIE PRAC. CZAS MINIM.

X

37. SPRAWDŹ NISKIE OBR. DIESLA

NW

31. NIEUDANY AUTOMAT. START

X

38. SPRAWDŹ WYS. OBR. DIESLA

NW

32. NIEUDANY START RĘCZNY

X

39. SPRAWDŹ PRĘD. OBR. DIESLA

X LUB NW

34. NIEUDANY STOP DIESLA

NW

40. SPRAWDŹ ŚWIECE ŻAROWE

NW

35. SPRAWDŹ OBWÓD ROZRUSZNIKA

X LUB NW

41. SILNIK DIESLA ZABLOKOWANY

X

36. SPRAWDŹ TEMP. PŁYNU CHŁODZ.

NW

   

Ostrzeżenia/Alarmy stanu

Stan

Ostrzeżenia/Alarmy stanu

Stan

51. BRAK PRĄDU ŁADOWANIA

X LUB NW

58. SPRAWDŹ WYŁ. ZDALNY 2 – Vector 1800

NW

53. TEMPERATURA POZA ZAKRESEM

NW

59. REJ DANYCH: BRAK ZAPISU

NW

54. ODSZRANIANIE NIE ZAKOŃCZ.

NW

60. NIEPRAWIDŁ. CZAS REJESTR.

NW

55. SPRAWDŹ ROZN. CZUJN. ODSZR.

NW

61. DRZWI OTWARTE

NW

56. SPRAWDŹ WENTYLACJĘ PAROW.

NW

62. KOM. 2 TEMP. POZA ZAKRESEM – V1800 MT

X LUB NW

57. SPRAWDŹ WYŁ. ZDALNY 1 – Vector 1800

NW

63. KOM. 3 TEMP. POZA ZAKRESEM – V1800 MT

X LUB NW

Alarmy instalacji elektrycznej

Stan

Alarmy instalacji elektrycznej

Stan

71. SPALONY BEZP. F2 LUB F3

NW

92. SPRAWDŹ STYCZNIK 2 GRZANIA

NW

72. SPALONY BEZP. F4 LUB F6

NW

93. SPRAWDŹ SYGNALIZ. URUCHOM.

NW

73. BRAK ZAS. EL. SPRAWDŹ KABEL

X

94. SPRAWDŹ STYCZNIK 1 SPRĘŻ.

NW

74. ODWRÓCONE FAZY ZASILANIA

X LUB NW

95. SPR. STYCZNIK 1 WENT. SKRAPLACZA

NW

75. SILNIK SPRĘŻARKI PRZEGRZ.

X

96. SPRAWDŹ STYCZNIK GENERATORA

NW

76. SILNIK WENT. SKRAPL. PRZEGRZ.

X

97. SPRAWDŹ OBWÓD SV2

NW

77. SILN. WENT. PAROW. PRZEGRZ.

X

98. SPRAWDŹ CZUJNIK PRZEGRZANIA PAROWNIKA

obie grzałki elektryczne

78. SPRAWDŹ OBWÓD SV1

NW

99. SPRAWDŹ STYCZNIK STAND BY

NW

79. SPRAWDŹ OBWÓD SV4

NW

100. ALARM PRZECIĄŻENIA MASY

NW

80. SPRAWDŹ OBWÓD SV3

NW

101. SILN. WENT. PAR. 2 PRZEGRZANY – V1800 MT

NW

81. SPRAWDŹ OBWÓD PRZEKAŹNIKA FHR

NW

102. SILN. WENT. PAR. 3 PRZEGRZANY – V1800 MT

NW

82. SPR. DOD. LPK. TEMP-POZA-ZAK-V1800

NW

103. SPR. STYCZNIK GRZAN. 1 KOM.2 – V1800MT

NW

83.SPR.DOD. LAMPKĘ ODSZRANIANIA

NW

104. SPR. STYCZNIK GRZAN. 2 KOM. 2 – V1800 MT

NW

84. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ ALARMU

NW

105. SPR. STYCZNIK GRZAN. 1 KOM. 3 – V1800 MT

NW

85. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL1

NW

106. SPR. STYCZNIK GRZAN. 2 KOM. 3 – V1800 MT

NW

86. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL2

NW

107. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 2 –VECTOR 1800 MT

NW

87. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ GRZANIA – VECTOR 1800

NW

108. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 3 – VECTOR 1800 MT

NW

88.SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ CHŁODZ. – VECTOR 1800

NW

109. SPRAWDŹ STYCZNIK WENTYLATORA PAROWNIKA

NW

89. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ AUTO

NW

110. SPRAWDŹ STYCZNIK WENT. PAR. 2 – V1800 MT

NW

90. SPR. OBW. EL-MAGNESU AFA

NW

111. SPRAWDŹ STYCZNIK WENT. PAR. 3 – V1800 MT

NW

91. SPRAWDŹ STYCZNIK 1 GRZANIA      

Alarmy czujników

Stan

Alarmy czujników

Stan

121. SPR. CZUJNIK TEMP. OTOCZENIA

NW

131.SPR. CZUJNIK TEMP. PAROWNIKA

NW

122. SPR. CZUJNIK TEMP. POWROT.

X

132. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZR. 2

NW

123. SPR. CZUJNIK TEMP. WYLOTU

X

133. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 1

NW

124. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZR. 1

NW

134. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 2

NW

125. SPR. CZUJNIK TEMP. SPRĘŻ.

NW

135. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 3

NW

126. SPR. OBW. CZUJ. POZ. PALIWA

NW

136. SPR. CZUJNIK TEMP. WYŁ. KOM2

NW

127. SPR. CZUJNIK TEMP. SSANIA

NW

137. SPR. CZUJNIK TEMP. POWR. KOM2

NW

128. POMIAR NATĘŻENIA PRĄDU

NW

138. SPR. CZUJNIK TEMP. WYŁ. KOM3

NW

129. SPR. CZUJN. POZ. PŁYNU CHŁOD.

NW

139. SPR. CZUJNIK ODSZRAN. KOM2

NW

130. SPR. CZUJNIK OBR. DIESLA

NW

140. SPR. CZUJNIK ODSZRAN. KOM3

NW

Alarmy testu PRETRIP

Stan

Alarmy testu PRETRIP

Stan

141. PRETRIP ZAK. PRZEZ UŻYT.

NW

178. SPRAWDŹ ZAWÓR ODCIĄŻ. UL1

NW

143. SPRAWDŹ OBWÓD SPRZĘGŁA

NW

180. SPRAWDŹ ZAW. MODUŁ. SSANIA

NW

144. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL1

NW

181. SPRAWDŹ ZAWÓR SV4

NW

145. SPR. OBW. EL-MAGN. PRD. OBR.

NW

182. SPRAWDŹ ZAWÓR SV1

NW

146. SPR. OBWÓD GRZANIA 1 KOM2

NW

183. SPRAWDŹ ZAWÓR SV3

NW

147. SPR. OBWÓD GRZANIA 2 KOM2

NW

184. SPR. SILN. WENT. PAR. KOM. 2

NW

148. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV1

NW

185. SPR. SILN. WENT. PAR. KOM. 3

NW

149. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV3

NW

186. SPR. TEMP. NA WYJŚCIU PAROWNIKA

NW

150. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV4

NW

187. SPRAWDŹ OBWÓD GRZANIA 1

NW

151. SPRAWDŹ OBWÓD ŚWIEC ŻAR.

NW

188. SPR. OBWÓD GRZANIA 2

NW

152. SPR. OBWÓD EL-MAGN. PALIWA

NW

189. SPR. SILN. WENT. PAROWNIKA

NW

153. SPR. CZUJNIK POW. POWROT.

NW

190. SPR. SILN. WENT. SKRAPLACZA

NW

154. SPR. CZUJNIK POW. WYLOT.

NW

191. SPRAWDŹ ZAWÓR UL2

NW

155. SPR. CZUJNIK TEMP. PL. CHŁOD.

NW

192. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV2

NW

156. SPR. NAPIĘCIE AKUMULATORA

NW

194. WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA

NW

157. SPRAWDŹ PRĄD AKUMULATORA

NW

195. NISKIE CIŚNIENIE SSANIA

NW

158. SPR. CZUJNIK TEMP. OTOCZENIA

NW

196. WYSOKIE CIŚN. SPRĘŻANIA

NW

159. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZRAN. 1

NW

197. SPRAWDŹ SPRZĘGŁO

NW

160. SPR. CZUJNIK TEMP. SPRĘŻANIA

NW

198. NISKIE CIŚNIENIE SPRĘŻ.

NW

161. SPR. CZUJNIK TEMP. SSANIA

NW

199. SPR. CZUJNIK POWR. POW. KOM 2

NW

162. SPR. OBWÓD EL-MAGNESU AFA

NW

200. SPRAWDŹ CYLINDRY UL1

NW

163. SPR. OBWÓD GRZANIA 1 KOM. 3

NW

201. SPRAWDŹ CYLINDY UL2

NW

164. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL2

NW

202. NIESZCZ. W UKŁ. WYS. CIŚNIENIA

NW

165. ODPOMPOWANIE NIEMOŻLIWE

NW

203. SPRAWDŹ ZAWÓR ZWROTNY TŁOCZENIA

NW

167. SPR. OBWÓD GRZANIA 2 KOM. 3

NW

204. NISKIE CIŚNIENIE SSANIA

NW

168. SPR. ZAWÓR CIECZY LSV KOM 2

NW

205. SPR. CZUJN. KOŃCA ODSZR. 2

NW

171. SPR. CIŚN. PAROWN. I SPRĘŻ.

NW

206. SPR. OBWÓD WENT. SKRAPLACZA

NW

172. SPRAWDŹ CIŚN. PAROWN. I ECONO.

NW

207. SPR. OBW. STYCZN. SPRĘŻARKI

NW

173. SPR. CIŚN. SPRĘŻ. I ECONO

NW

208. SPR. OBW. STYCZ. GENERARATORA

NW

174. SPRAWDŹ NISKIE OBROTY DIESLA

NW

209. SPR. OBW. STYCZN. STAND BY

NW

175. SPR. WYSOKIE OBROTY DIESLA

NW

210. SPR. CZUJN. POW. POWR. KOM. 3

NW

176. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 3

NW

211. SPR. CZUJN. POW. POWR. KOM. 2

NW

177. SPRAWDŹ PRZEGRZ. ZAW. TXV

NW

212. SPR. CZUJNIK ODSZR. KOM. 3

NW

Alarmy obsługi serwisowej

Stan

Alarmy obsługi serwisowej

Stan

223. PRZEGL. SERWISOWY – DIESEL

NW

227. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM2

NW

224. PRZEGL. SERWISOWY – STBY

NW

228. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM3

NW

225. PRZEGL. SERWISOWY – OGÓLNY

NW

229. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM4

NW

226. PRZ. SERWISOWY – LICZNIK PM1

NW

230. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM5

NW

Alarmy mikroprocesora

Stan

Alarmy mikroprocesora

Stan

232. BŁĘDNA NASTAWA TEMP.

X

244. BŁĄD KALIBRACJI CIŚN. ECON.

X

233. BŁĄD NUMERU MODELU AGR.

X

245. NIE MOŻNA ZAPISAĆ NASTAWY

X

237. BŁĄD NASTAWY FUNKCJI

X

246. BŁĄD ZAPISU EEPROM

X

238. BŁĄD KONFIGURACJI

X

248. TRYB KONFIGUR. – BŁĄD HP2

X

242. BŁĄD KALIBRACJI CZUJNIKA TŁOC.

X

249. BŁĄD MIKROPROCESORA

X

243. BŁĄD KALIBR. CIŚN. SSAN/PAR.

X