KODY ALARMOWE CARRIER MAXIMA 1000/1200/1300

POMOC SERWISOWA 24h 517 656 603Carrier Maxima

KOD

SYMBOL

OPIS BŁĘDU

AL0

ENG OIL

ZBYT NISKIE CIŚNIENIE OLEJU

AL1

ENG HOT

ZBYT WYSOKA TEMERATURA CIECZY CHŁ.

AL2

HI PRESS

ZBYT WYSOKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA

AL3

START FAIL

USTERKA AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU

AL4

LOW BATT

NIESKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

AL5

HI BATT

WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

AL6

DEFR FAIL

PRZEKROCZONY CZAS ODSZRANIANIA

AL7

ALT AUX

BRAK WZBUDZENIA ALTERNATORA

AL8

STARTER

ROZRUSZNIK

AL9

RA SENSOR

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA POWRACAJĄCEGO

AL10

SA SENSOR

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA WYLOTOWEGO

AL11

WT SENSOR

CZUJNIK TEMPERATURYCIECZY CHŁODZĄCEJ

AL12

HIGH CDT

WYSOKA TEMEPERATURA

AL13

CD SENSOR

CZUJNIK TEMPERATURYGŁOWICY SPRĘŻARKI

AL14

SBY MOTOR

SILNIK ELEKTRYCZNY

AL15

FUSE BAD

BEZPIECZNIK

AL17

DISPLAY

WYŚWIETLACZ

AL18

SERVICE 1

LICZNIK MOTOGODZIN PRZEBIEGU(PRZEGLĄD)

AL19

SERVICE 2

LICZNIK MOTOGODZIN PRZEBIEGU(PRZEGLĄD)

AL20

OUT RANGE

TEMPERATURA KOMORY POZA ZAKRESEM

AL21

2RA OUT

NIE UŻYWANY

AL22

3RA OUT

NIE UŻYWANY

AL23

SYSTEM CK

SPRAWDZ UKŁAD CHŁODZENIA (GAZ)