KODY ALARMOWE CARRIER SUPRA

POMOC SERWISOWA 24h 517 656 603Carrier Supra

WYŚWIETLANIE ALARMÓW √ = ŚWIECI SIĘ KONTROLKA USTERKI

KOD

OPIS

SKRÓT ANG.

AL0

NISKIE CIŚNIENIE OLEJU (KONTROLKA MOŻE SIĘ ZAPALIĆ W PRZYPADKU ZŁEGO PODŁĄCZENIA ALTERNATORA)

ENG OIL

AL1

WYSOKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO

ENG HOT

AL2

WYSOKIE/NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZ.

HI PRESS

AL3

NIEUDANY ROZRUCH

STARTFAIL

AL4

NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

LOW BATT

AL5

WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA

HI BATT

AL6

ODSZRANIANIE TRWAŁO POWYŻEJ 45 MINUT

DEFRAIL

AL7

(√) WZBUDZENIE ALTERNATORA

ALT AUX

AL8

ROZRUSZNIK

STARTER

AL9

CZUJNIK TEMP. POWIETRZA POWROTNEGO

RA SENSOR

AL10

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA WYLOTOWEGO

SA SENSOR

AL11

CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO

WT SENSOR

AL12

TEMPERATURA SPRĘŻANIA

HIGH CDT

AL13

CZUJNIK TEMPERATURY SPRĘŻANIA

CD SENSOR

AL14

PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SBY MOTOR

AL15

PRZEPALONY BEZPIECZNIK

FUSE BAD

AL16

OSTRZEŻENIE O STANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

SYSTEM CK

AL17

WYŚWIETLACZ

DISPLAY

AL18

LICZNIK SERWISOWY 1

SERVICE1

AL19

LICZNIK SERWISOWY 2

SERVICE2

AL20

GŁÓWNA KOMORA CHŁODNICZA ALARM TEMP.

RAS OUT

AL21

KOMORA CHŁODNICZA 2 ALARM TEMPERATURY

2RA OUT

AL22

KOMORA CHŁODNICZA 3 ALARM TEMPERATURY

3RA OUT

AL23

BRAK ZASILANIA W TRYBIE STANDBY

NO POWER